Er du ny som (fotball)trener?

Å skaffe trenere til alle fotballagene er en utfordring, men heldigvis er det mange foreldre som bidrar. Dette er noe idrettslaget setter stor pris på og faktisk er avhengig av. Nå har det seg slik at vi er nødt til å avkreve politiattest fra alle som er inne som trenere, selv om det bare er […]

Deltakelse i borgertoget 17. Mai

Byafossen Idrettslag er påmeldt som deltaker i borgertoget 17. Mai Styret oppfordrer så mange som mulig til å stille. Mer informasjon om årets borgertog, finner du på Steinkjer kommune sine hjemmesider

Innsatspokalen til Knut Aurstad

Knut Aurstad tildeles innsatspokalen for sitt mangeårige engasjement og innsats i og for klubben klubben. Knut har vært en pådriver i mange år og i mange verv, deriblant i allidrettsgruppa, basketgruppa, fotballgruppa, styret og banekomiteen. Med en positiv mine og holdning går Knut i bresjen på samtlige dugnader og legger til rette for trivsel og […]

Årsmøte Byafossen IL, 14. mars kl. 19:00

Sakliste Årsmøte i Byafossen IL 14. mars 2018 kl. 19.00-21.00 på klubbhuset Innkomne saker må være styret i hende senest søndag 11. mars. Godkjenning av stemmeberettigede Godkjenning av innkalling, sakliste og forretningsorden Oppnevnelse av ordstyrer, referent og protokollunderskrivere Årsmelding for 2017, herunder årsmeldinger for de ulike gruppene Regnskap for 2017 (se dokumenter) Innkomne saker Budsjett […]