Innsatspokalen til Knut Aurstad

Knut Aurstad tildeles innsatspokalen for sitt mangeårige engasjement og innsats i og for klubben klubben. Knut har vært en pådriver i mange år og i mange verv, deriblant i allidrettsgruppa, basketgruppa, fotballgruppa, styret og banekomiteen. Med en positiv mine og holdning går Knut i bresjen på samtlige dugnader og legger til rette for trivsel og […]

Årsmøte Byafossen IL, 14. mars kl. 19:00

Sakliste Årsmøte i Byafossen IL 14. mars 2018 kl. 19.00-21.00 på klubbhuset Innkomne saker må være styret i hende senest søndag 11. mars. Godkjenning av stemmeberettigede Godkjenning av innkalling, sakliste og forretningsorden Oppnevnelse av ordstyrer, referent og protokollunderskrivere Årsmelding for 2017, herunder årsmeldinger for de ulike gruppene Regnskap for 2017 (se dokumenter) Innkomne saker Budsjett […]

Byafossen FAU – Storforeldremøte 13. mars

Relasjoner har blitt et moteord i norske skoler. Samarbeid med hjemmet er et nøkkelord i Relasjonspedagogikk. Forskning viser at foreldrenes engasjement og interesse er avgjørende for barnets læringsutbytte, og hvordan barnet greier skolehverdagen. Å kjenne hverandres barn øker foreldres og læreres engasjement. Denne kvelden vil du få praktiske verktøy til hvordan hjem og skole sammen […]

Manglende treningsavgift 2017

Styret holder på å avslutte regnskapsåret 2017 og det mangler fortsatt innbetalinger på treningaavgift og medlemskap for 2017. Styret oppfordrer alle til å betale dette i løpet av kort tid. Faktura sendes ut i disse dager. Sjekk mail!!