Årsmøte Byafossen Idrettslag

, , Comment closed

Årsmøte i Byafossen Idrettslag avholdes tirsdag 26. Mars kl. 19:00, Klubbhuset.
Saker som ønskes behandlet av årsmøtet må være styre i hende innen 10. mars

Sakspapirer legges ut her på byafossen.no én uke før årsmøtet.


logo byafossen

Sakliste årsmøte 26. mars 2019

Sak 1: Godkjenning av stemmeberettigede

Sak 2: Godkjenning av innkalling og sakliste

Sak 3: Oppnevnelse av ordstyrer, referent og protokollunderskrivere

Sak 4: Årsmelding for 2018, herunder årsmeldinger for de ulike grupper

Sak 5: Regnskap for 2018

Sak 6: Innkomne saker:

  • Utviklingen i fotballgruppa (sak legges fram på årsmøtet)
  • Økonomistyring (sak legges fram på årsmøtet)
  • Satser for utleie av kunstgressbanen (sak legges fram på årsmøtet)

Sak 7: Kontingentsatser for 2019

I dag er satsene 250 kroner for barn, 350 kroner for  voksen og 500 kroner for familie. Styret foreslår at satsene gjøres om til én sum uavhengig av alder.

Forslag til vedtak:  Nye medlemssatser for Byafossen IL er 300  kroner for medlemskap og 500 for familiemedlemskap.

Sak 8: Budsjett for 2019

Sak 9: Valg

Sak 10: Utdeling av Innsatspokal