OPPDATERT! Årsmelding Byafossen IL 2012

2013-02-19 kl 13:30: Ved en ren forglemmelse ble resultatrapport og balanse uteglemt fra årsmeldingen. Dette er nå lagt inn! Da er årsmeldingen for idrettslaget klar. I denne finner du hovedstyrets og gruppenes årsberetninger, revidert regnskap 2012 og budsjett 2013. Dette vil bli behandlet under årsmøtet. Det er ikke meldt inn noen forslag til årsmøtet