Gasshuko 2017 – endring av treningstid på lørdag

,

På grunn av dobbeltbooking av hallen, må trening på lørdag flyttes 1 time frem.

Tidene blir derfor:
Fredag: 18 – 20
Lørdag: 11 – 14 (gradering i annen sal)
Søndag: 11 – 13