Gradering Karate

En viktig del av karateutdannelsen er graderinger. Intensjonen er å sikre at stilarten blir ivaretatt på best mulig måte, det å trene mot konkrete mål gjennom gradvis utvikling og økt mestring. Ved hver gradering tildeles utøverne nye belter som viser hvilket ferdighetsnivå de innehar. Det er kun for de brune og sorte belter at man ikke kan se forskjell på nivå.

Graderinger er høytidsstemte og markerer ofte avslutningen på en sesong med trening. Utøverne setter stor pris på graderingene da de får vise frem hva de har lært og som oftest belønnes med en ny beltefarge og diplom.

Det er to ulike graderingssystemer i stilarten; en for barn og ett for voksne.

Graderingssystem Barn

Barnegraderingene er tilpasset barn i alderen 8 til 12 år, med normalt to graderinger i løpet av året. Gradene går fra 10. mon til 1. mon, der 1. mon er den høyeste graden. Gradene markeres med hvite belter som har farget stripe i midten langs hele beltet. Fargene følger de samme fargene som for ungdom- og voksengradering, med unntak av 10. og 9. mon Det er egne overgangsregler når barn går fra å trene på barnepartier til ungdom- og voksenpartier. Som hovedregel skal barn som fyller 13 år i perioden 1. januar til 30. juni skal gradere til oransje belte på sommersamlingen samme år. Oransje belte er nivået som barna normalt går inn på ved første gradering i nytt system, men skjønn kan utvises dersom utøveren holder et høyt nok nivå.

 Barn har ulik modning og det er stor forskjell på en 8 åring og en 12 åring. Vi velger derfor å legge opp graderingene ulikt fra gang til gang slik at alle barna skal føle mestring og at de skal kunne fremvise teknikker de er fortrolige med.  Gradering for barn skal være gøy og en markering på at de har gjennomført nok et semester med trening. Ofte gjennomføres disse graderingene med familien tilstede og vi prøver å lage litt feststemning.

Graderingssystem Voksne

NB!!! De fleste teknikker og øvelser i pensumet er linket til youtube videoer. Disse teknikkene er ikke riktig utført i forhold til kravene i WIKF, men de er ment å gi en ide av bevegelsen og hjelpe på husken. Bruke videoene som hjelpemiddel og IKKE som fasit. Detaljene tar vi på treningene.

8. kyu (gult belte)

Her er pensum til gult belte. Når man har gjennomført nybegynnerkurset kan man velge å gradere til gult belte. Med gult belte kan man delta på de aller fleste treninger og treningssamlinger. Til gult belte lærer du de grunnleggene prinsippene for slag, spark og blokkeringer.

Graderingen til gult belte (8. kyu) inneholder ulike deler:

1) Grunnleggende slag med kroppsforflytning
2) Grunnleggende spark fra kampstilling
3) Kombinasjoner av slag og spark fra kampstilling
4) Blokkeringer
5) Fysisk test

KIHON, TSUKI & KERI (GRUNNTEKNIKKER)
1. Junzuki – Mawate Jodan Uke
2. Gyakuzuki – Mawate Gedan Barai
3. Maegeri Chudan
4. Surikomi Maegeri Chudan
5. Sokuto Fumikomi

RENRAKU WAZA (KOMBINASJONER)
1. Maegeri Chudan – Tobikomizuki
2. Surikomi Maegeri Chudan – Tobikomizuki
3. Maegeri Chudan – Gyakuzuki Chudan
4. Surikomi Maegeri Chudan – Gyakuzuki Chudan

UKE
1. Chudan Soto Uke – Gyakuzuki Chudan
2. Chudan Uchi Uke – Gyakuzuki Chudan

7. kyu (orange belte)

Til oransje belte lærer du blant annet kata (mønster) og sanbon kumite (tre steg sparring) for første gang.

Graderingspensum til oransje belte (7. kyu) er spennende. Det blir nye grunnteknikker, et nytt spark og mer avanserte kombinasjoner enn til gult belte.

I tillegg lærer du sanbon kumite, som er avtalte teknikker to og to. Sanbon kumite er en metode for å trene avstandskontroll, og trening på å utføre teknikker mot en annen utøver i bevegelse.

Kataen Pinan Nidan er også en del av graderingspensumet til oransje belte. Kata er en serie bevegelser mot en tenkt motstander. Katatrening gir bedre balanse, trening i å bytte retninger før teknikker, korrekte stillinger, korrekt pust og finpussusing av teknikker. Kata er en meget viktig del av karate.

KIHON, TSUKI & KERI (GRUNNTEKNIKKER)
1. Junzuki no Tsukomi
2. Gyakuzuki no Tsukomi
3. Mawashigeri Chudan

RENRAKU WAZA (KOMBINASJONER)
1. Maegeri Chudan — Mawashigeri Chudan — Gyakuzuki Chudan
2. Surikomi Maegeri Chudan — Mawashigeri Chudan — Gyakuzuki Chudan

SAMBON GUMITE
1. Chudan Soto Uke  (feil navn på videoen. skal Soto, men står uchi)
2. Chudan Uchi Uke
3. Chudan Maegeri Uke Ipponme — Gyakuzuki Nr 1
4. Chudan Maegeri Uke Nihonme — Gyakuzuki Nr 2

KATA
Pinan Nidan (front)
Pinan Nidan (Profil)

6. kyu (grønt belte)

Alle videoer til pensum grønt

KIHON, TSUKI & KERI (GRUNNTEKNIKKER)
1. Kette Junzuki
2. Kette Gyakuzuki

3. Tobikomizuki
4. Surikomi Mawashigeri Chudan
5. Surikomi Sokuto Chudan

RENRAKU WAZA (KOMBINASJONER)
1. Maegeri Chudan – Sokuto Fumikomi – Gyakuzuki Chudan
2. Surikomi Maegeri Chudan – Sokuto Chudan – Gyakuzuki Chudan

SANBON GUMITE
1. Jodan Uke Ipponme Nr 1
2. Jodan Uke Nihonme Nr 2
3. Chudan Maegeri Uke Gohonme Nr 5
4. Chudan Maegeri Uke Ropponme Nr 6

KATA
1. Pinan Shodan
(Tegning Pinan Shodan)
2. Pinan Sandan

(Tegning Pinan sandan)

OHYO GUMITE
Ipponme NR 1

JI YU KUMITE (FRI KAMP)

5. kyu (blått belte)

KIHON, TSUKI & KERI (GRUNNTEKNIKKER)
1. Kette Junzuki
2. Kette Gyakuzuki
3. Kette Junzuki no Tsukomi
4. Kette Gyakuzuki no Tsukomi
5. Nagashizuki
6. Ushirogeri Gedan
7. Sokuto Chudan
8. Nidan Geri Jodan

RENRAKU WAZA (KOMBINASJONER)
1. Mawashigeri Chudan – Ushirogeri Gedan – Gyakuzuki Chudan
2. Surikomi Sokuto Fumikomi – Ushirogeri Gedan – Uraken Jodan

SANBON GUMITE
1. Jodan Uke Sanbonme
2. Jodan Uke Yonhonme
3. Chudan Maegeri Uke Sanbonme
4. Chudan Maegeri Uke Yonhonme
5. Chudan Soto Uke
6. Chudan Uchi Uke

KATA
1. Pinan Sandan
2. Pinan Yondan

OHYO GUMITE
1. Nihonme

JI YU KUMITE (KAMP)

4. kyu (lilla belte)

KIHON, TSUKI & KERI (GRUNNTEKNIKKER)
1. Kette Junzuki
2. Kette Gyakuzuki
3. Kette Junzuki no Tsukomi
4. Kette Gyakuzuki no Tsukomi
5. Nagashizuki
6. Mawashigeri Chudan
7. Ushirogeri Chudan
8. Sokuto Chudan

RENRAKU WAZA (KOMBINASJONER)
1. Maegeri Chudan – Nagashizuki Jodan – Gyakuzuki Chudan
2. Surikomi Maegeri Chudan – Nagashizuki Jodan – Mawashigeri Chudan
3. Maegeri Chudan-Sokuto Fumikomi – Ushirogeri Gedan – Gyakuzuki Chudan

SANBON GUMITE
1. Jodan Uke Ipponme
2. Jodan Uke Sanbonme
3. Chudan Soto Uke
4. Chudan Uchi Uke
5. Chudan Maegeri Uke Yonhonme
6. Chudan Maegeri Uke Gohonme

KATA
1. Pinan Yondan
2. Pinan Godan

OHYO GUMITE
Sanbonme

JI YU KUMITE (KAMP)

3. kyu (brunt belte)

KIHON, TSUKI & KERI (GRUNNTEKNIKKER)
1. Kette Junzuki
2. Kette Gyakuzuki
3. Kette Junzuki no Tsukomi
4. Kette Gyakuzuki no Tsukomi
5. Tobikomizuki
6. Nagashizuki
7. Mawashigeri Jodan
8. Ushirogeri Chudan
9. Sokuto Chudan

RENRAKU WAZA (KOMBINASJONER)
1. Surikomi Maegeri Chudan – Mawashigeri Chudan – Ushirogeri Chudan – Gyakuzuki Chudan
2. Maegeri Chudan – Nagashizuki Jodan – Gyakuzuki Chudan – Mawashigeri Chudan
3. Surikomi Maegeri Chudan – Sokuto Fumikomi – Ushirogeri Chudan – Uraken Jodan

SANBON GUMITE
1. Jodan Uke Nihonme
2. Jodan Uke Yonhonme
3. Chudan Maegeri Uke Ipponme
4. Chudan Maegeri Uke Sanbonme
5. Chudan Maegeri Uke Gohonme

KATA
Ku Shanku

OHYO GUMITE
1. Ipponme (nr 1)
2. Nihonme (nr 2)
3. Yonhonme (nr 4)

KIHON GUMITE
1. Ipponme (nr 1)
2. Nihonme (nr 2)

JI YU KUMITE (KAMP)
TAMESHIWARA (KNUSING)

2. kyu (brunt belte)

KIHON, TSUKI & KERI (GRUNNTEKNIKKER)
1. Kette Junzuki
2. Kette Gyakuzuki
3. Kette Junzuki no Tsukkomi
4. Kette Gyakuzuki no Tsukkomi
5. Nagashizuki
6. Surikomi Mawashigeri Jodan
7. Surikomi Sokuto Jodan
8. Ushirogeri Chudan
9. Nidan Geri Jodan

RENRAKU WAZA (KOMBINASJONER)
1. Surikomi Maegeri Chudan – Nagashizuki Jodan – Mawashigeri Jodan
2. Maegeri Chudan – Sokuto Chudan – Ushirogeri Chudan – Gyakuzuki Chudan
3. Zenshinshite Jodan – Chudan Renzuki – Surikomi Maegeri Chudan – Mawashigeri Chudan – Gyakuzuki Chudan

SANBON GUMITE
1. Jodan Uke Ipponme
2. Jodan Uke Yonhonme
3. Chudan Soto Uke
4. Chudan Uchi Uke
5. Chudan Maegeri Uke Nihonme
6. Chudan Maegeri Uke Yonhonme
7. Chudan Maegeri Uke Ropponme

KATA
1. Ku Shanku

2. Nai Hanchi

OHYO GUMITE
1. Sanbonme
2. Yonhonme
3. Gohonme

KIHON GUMITE
1. Sanbonme
2. Yonhonme

JI YU KUMITE (KAMP)

TAMESHIWARA (KNUSING)

1. kyu (brunt belte)

KIHON, TSUKI & KERI (GRUNNTEKNIKKER)
1. Kette Junzuki
2. Kette Gyakuzuki
3. Kette Junzuki no Tsukkomi
4. Kette Gyakuzuki no Tsukkomi
5. Nagashizuki
6. Surikomi Mawashigeri Jodan
7. Mawashigeri Jodan
8. Ushirogeri Chudan
9. Surikomi Sokuto Jodan

RENRAKU WAZA (KOMBINASJONER)
1. Zenshinshite Jodan – Chudan Renzuki – Maegeri Chudan – Mawashigeri Chudan – Ushirogeri Chudan – Gyakuzuki Chudan
2. Surikomi Jodan – Chudan Renzuki – Surikomi Maegeri Chudan – Mawashigeri Chudan – Ushirogeri Chudan – Uraken Jodan
3. Zenshinshite Jodan – Chudan Renzuki – Maegeri Chudan – Nagashizuki Jodan – Gyakuzuki Chudan – Mawashigeri Chudan

SANBON GUMITE
1. Jodan Uke Ipponme
2. Jodan Uke Nihonme
3. Jodan Uke Sanbonme
4. Chudan Soto Uke
5. Chudan Uchi Uke
6. Chudan Maegeri Uke Ipponme
7. Chudan Maegeri Uke Yonhonme
8. Chudan Maegeri Uke Gohonme

KATA
1. Seishan
2. Chinto

OHYO GUMITE
1. Gohonme
2. Ropponme
3. Nanahonme

KIHON GUMITE
1. Ropponme
2. Nanahonme

JI YU KUMITE (KAMP)

TAMESHIWARA (KNUSING)