Innmelding Byafossen karate

Innmelding Byafossen Karate

Byafossen karate har valgt å legge aktiviteten inn under Byafossen IL. Dette for å høste fordelene som et flerfunksjonelt idrettslag gir, samt ha større handlefrihet til å fokusere på trening og ikke så mye på administrasjon. Mange av utøverne er også allerede fra før medlemmer i idrettslaget. For de som ikke er medlemmer av idrettslaget fra før, er dette påkrevd.

Medlemskapet i Byafossen Karate følger Idrettslagets retningslinjer. 

Kontingent Barn 

Det er av styret Byafossen karate og årsmøtet Byafossen IL besluttet en treningsavgift på kr 500 pr semester i teillg til ordinært medlemskap i Byafossen IL. For barn utgjør dette kr 250 pr år

Kontingent Ungdom og Voksne

For de over 13 år, så kreves det en tilleggsforsikring til kampsportforbundet (samme som for andre forbund) da man ikke lengre går inn under barneidrettsbestemmelsene. 

Treningsavgiften for de over 13 år er  kr 700 for høst og vår semesteret i tillegg til ordinært medlemskap i Byafossen IL kr 350 pr år

For å være medlem i Byafossen karate må du også være medlem i Byafossen IL. Det gjør du ved å gå til denne linken http://byafossen.no/medlemskap/

Deretter melder du deg inn i Byafossen karate (PS! Dette gjør du samtidig. Trenger ikke vente på bekreftelse medlemskap i Byafossen IL: https://nkfwww.kampsport.no/portal/page/portal/ks_utv/ks_bli_medlem?p_o3_pk_id=1251

Ved spørsmål om medlemskap/registrering. Kontakt Per Gunnar Wigen på epost pergunnar.wigen(alfakrøll)online.no

 

Velkommen !!