Innmelding

Innmelding Byafossen Karate

Byafossen karate har valgt å legge aktiviteten inn under Byafossen IL. Dette for å høste fordelene som et flerfunksjonelt idrettslag gir, samt ha større handlefrihet til å fokusere på trening og ikke så mye på administrasjon. Mange av utøverne er også allerede fra før medlemmer i idrettslaget. For de som ikke er medlemmer av idrettslaget fra før, er dette påkrevd.

Medlemskapet i Byafossen Karate følger Idrettslagets retningslinjer. Oppdaterte satser finner du her: [button type=»info» size=»medium» url=»http://byafossen.no/medlemskap/»] Medlemskap Byafossen IL[/button]

Kontinent Barn 

Det er av styret Byafossen karate og årsmøtet Byafossen IL besluttet en treningsavgift på kr 300 pr semester

Ungdom og Voksne

For de over 13 år, så kreves det en tilleggsforsikring til kampsportforbundet (samme som for andre forbund) da man ikke lengre går inn under barneidrettsbestemmelsene. Denne er satt til kr 90 pr år pr utøver.

Treningsavgiften settes til kr 125 pr måned for å dekke diss utgifter til forsikringer, stevnedeltakelse, ulike kontingenter mm og utgjør normal kr 500 for høst-semenstret og kr 500 for vår-semestret i tillegg til ordinært medlemskap i Byafossen IL.

For å melde deg inn i Byafossen Karate, trykker du på linken under og registrerer informasjonen som kommer opp.

Vi har to avdelinger; Byafossen Dojo og Trondheim Dojo. Pass på at du velger riktig avdeling når du registrerer deg. Høyde er også viktig for oss å vite når vi skal bestille drakt.

 

[button type=»info» size=»medium» url=»http://nkfwww.kampsport.no/portal/page/portal/ks_utv/ks_bli_medlem?p_o3_pk_id=1251″]Innmelding Byafossen Karate[/button]

Velkommen !!