Styret Byafossen IL

Funksjon Hovedoppgaver Navn
Leder
 • lede styrets arbeid
 • økonomistyring hovedlaget
 • informasjon og   samfunnskontakt
 • realisere årsmøtets   beslutninger
 • Kontaktpunkt mot Steinkjer   Idrettsråd
 • Kontaktpunkt mot Steinkjer   kommune
 • Kontaktpunkt mot   Nord-Trøndelag idrettskrets
 • Kontaktpunkt mot øvrige   idrettslag
 • Oppfølging forsikring
Ann Kristin S. Grande
Mobil: 993 60 617
leder@byafossen.no
Nestleder
 • lede styrets arbeid ved leders fravær
 • styrets representant ved   arrangementer i regi av idrettslaget
 • foreta samlet bestilling av   gymsal ved Byafossen skole for hele idrettslaget samt skolekorps til   Steinkjer kommune avd Eiendom.
 • Idrettslagets kontaktpunkt og ansvarlig vedr anlegg, eiendom og arealutnyttelse
 • avlesning strøm- og vannabonnement (valg av abonnement)
Magne Gausen
Mobil: 917 41 663
Styremedlem/ Sekretær
 • innkalling styremøter
 • referat møter
 • årsmøteprotokoller
 • styreprotokoller
 • arkiv (papir og elektronisk)
 • administrasjon av   politiattester for idrettslaget
 • Anskaffe og evt. overrekke   oppmerksomheter fra idrettslaget
Hanne Talsnes Heggdal
Mobil: 901 11857
talsnes@t-a.no
Styremedlem/Kasserer
 • Regnskap og bilagsføring
 • Fakturaansvarlig
 • bistå leder og gruppeledere   med økonomistyring
 • følge opp regnskapskontor
 • kontakt mot revisorer
 • kontakt med   kontingentinnkrever
 • Prosjektregnskap
 • søknad og bank
 • Oppfølging betingelser bank
 • Sjekk overganger på FIX
Tore Sørhaug
Mobil: 970 34 410
Tore37@yahoo.no
Styremedlem/
Kiosk- og kafeteriaansvarlig
 • organisering av all   dugnadsaktivitet
 • hovedansvarlig for papirsalg
 • ansvarlig alt salg i   idrettslaget
 • ansvarlig drift kiosk og   kafeteria
 • ansvarlig for nøkler til   kiosk og kafeteria og garderobeanlegg Byafossen skole
Ann Karin Thorsrud
Mobil: 477 54 988
annka_no@yahoo.no
Styremedlem/IKT og   kommunikasjonsansvarlig
 • Utvikling og drift av www.byafossen.no
 • Veilede og lære opp   tillitsvalgte i bruk av nettsidene
 • Ajourføre Facebookgruppen   Byafossen IL
 • Bistå med å legge ut saker   fra hovedstyret
 • Kontaktpunkt mot leverandør av   nettside (Kolibri media) og driftsselskap for domene (Pro isp)
 • Utvikling og drift av Google   disk dokumenter, Google Kalender (aktivitetskalender),
 • Innlegging av styrets aktiviteter i aktivitetskalenderen
Per Ivar Nicolaisen
Mobil: 926 46 443
web@byafossen.no
Styremedlem/Ansvarlig kontigent og medlemsregistrering
 • Ansvar for oppdatert informasjon på SportsAdmin, klubbadmin og min idrett.
 • Registrere antall medlemmer og aktivitet i Idrettsregistreringen.
 • Utarbeide og oppdatere prosedyre for oppdatering av medlemsregister
Astri Hjelmbrekke
Mobil: 407 62203
medlem@byafossen.no