Trafikksikker klubb

Trafikksikker Fotballklubb er en videreføring av samarbeidet mellom Norges Fotballforbund og Trygg Trafikk for trygg transport til og fra fotball­aktiviteter. Trafikksikker Fotballklubb er følgelig ingen ny aktivitet, men et opplegg for å bevisstgjøre fotball-ledere på det lederansvar det er å legge til rette for trafikksikker transport til og fra fotballaktiviteter.

Trygg Trafikk har utarbeidet 5 kriterier for Trafikksikker Fotballklubb som vil bidra til å sikre kvaliteten på klubbens transportbehov. I det følgende finner du en beskrivelse på hvordan din fotballklubb kan bli en Trafikksikker Fotballklubb.

Situasjon
Trafikkulykker rammer også fotballungdom med de konsekvenser dette får for fotballklubben og laget, familier og enkeltpersoner.

Ansvar
Styret i klubben har det overordnede ansvaret for transporten av spillere og ledere til og fra fotballaktiviteter.
Lagledere og trenere har på vegne av klubben et ansvar for at transporten til og fra fotballaktiviter skjer på en forsvarlig måte.

Målsetting
– Økt trafikksikkerhet for klubbens medlemmer.
– Trygg transport til og fra fotballaktiviteter.

Målgruppe
Fotballedere og juniorspillere i førerkortalder.

Retningslinjer for gjennomføring av transport

1. Pek ut turleder som organiserer turen.
2. Sørg for at det er biler nok til antall passasjerer. ,
3. Ha et fast klokkeslett for fremmøte og avreise.
4. Beregn tilstrekkelig tid.
5. Vær positive sjåfører som forbilde for barn og unge.
6. Påse at sikkerhetsutstyret i bilen brukes.
7. Stresset kjøring gjør også idrettsutøverne stresset.
8. Husk at løse gjenstander i bilen er farlig ved bråstopp.
9. Legg inn stopp under lengre reiser.
10. Alkohol og trafikk er uforenelig -Husk dagen derpå.

Bruk av buss -leie eller eie
– Leie av buss gjennom buss-selskap sikrer god teknisk standard og erfaren sjåfør.
– Bruk av egen, eldre buss setter store krav til vedlikehold og tilsyn.
– Dernest er krav til erfarne og faste sjåfører ufravikelig.
– Bruk av minibuss krever også erfarne og faste sjåfører.

Vær særlig oppmerksom på
– Stopp underveis.
– Finn egnet plass hvor det er tillatt å parkere, og i god avstand til veien.
– Før passasjerene slippes ut gis det beskjed om aktsomhet på plassen.
– Plasser bagasje slik at den ikke faller ned, kastes fremover under kraftig oppbremsing eller stenger midtgang og dører.