Årsmøte – Byafossen IL

Årsmøtet i Byafossen Idrettslag avvikles via Teams mandag 25. mai klokka 19.00-20.30. De som ønsker å delta, tar kontakt med styrets leder for å få tilgang til årsmøte

Sakliste årsmøte 2020

Sak 1: Godkjenning av stemmeberettigede

Sak 2: Godkjenning av innkalling og sakliste 

Sak 3: Oppnevnelse av ordstyrer, referent og protokollunderskrivere

Sak 4: Årsmelding for 2019, herunder årsmeldinger for de ulike grupper

Sak 5: Regnskap for 2019

Sak 6: Innkomne saker

Sak 7: Budsjett for 2020

Sak 8: Valg

Sak 9: Utdeling av Innsatspokal

Årsberetning for Byafossen Idrettslag 2019 ligger her:

Share: