Innsatspokalen til Hanne Talsnes Heggdal

Hanne har i flere år vært en viktig person i idrettslaget.

Hun har nå takket ja til sin tredje periode i idrettslaget. Viktig for idrettslaget at vi har en sekretær som har vært med i så mange år. 

Har også fulgt opp flere lag som lagleder opp gjennom årene. 

Hun er en stor ildsjel!

Share: