Årsmøte – Byafossen IL

Årsmøte avholdes tirsdag 16. mars kl. 19:00 i Klubbhuset.
Nåværende Covid-19 restriksjoner tillater kun 10 personer tilstede.

De som ønsker å være med på årsmøte sender en beskjed til leder[at]byafossen[dot]no. Når antallsbegrensingen er nådd, vil vi utvide slik at øvrige kan delta via Teams. De som melder i fra vil få tilsendt en link til Teams-møte.

Sakliste årsmøte 2021

Sak 1: Godkjenning av stemmeberettigede

Sak 2: Godkjenning av innkalling og sakliste 

Sak 3: Oppnevnelse av ordstyrer, referent og protokollunderskrivere

Sak 4: Årsmelding for 2020, herunder årsmeldinger for de ulike grupper

Sak 5: Regnskap for 2020

Sak 6: Innkomne saker

Sak 7: Budsjett for 2021

Sak 8: Valg

Sak 9: Utdeling av Innsatspokal

Årsmeldinger

Share: