EKSTRAORDIÆRT ÅRSMØTE

Byafossen IL kaller inn til ekstraordinært årsmøte på klubbhuset/Teams mandag 4. mai klokka 19.00.

SAKLISTE:

Sak 1: Godkjenning av stemmeberettigede

Sak 2: Godkjenning av innkalling, sakliste og forretningsorden

Sak 3: Valg av ordstyrer, referent og protokollunderskrivere

Sak 4: Regnskap for 2020

Link til møte på Team vil bli publisert senere.

Share: