Medlemsavgift 2021

I dag (20. april) er medlemsavgift for 2021 sendt ut

Hvis du ikke har mottatt den, så sjekk først søppelposten!
Fremdeles en manglende faktura? Ta kontakt med Kristin Lillemark på tlf: 480 01 108

Husk å benytte KID-nummer når fakturaen betales !

Share: