Årsmøte i Byafossen IL (oppdatert)

Det innkalles med dette til årsmøte i Byafossen IL på klubbhuset på Byafossen stadion mandag
4. april 2022 kl. 18.00.

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må sendes idrettslagets styre på mail (leder[at]byafossen[dot]no) innen 13. mars.

Sakliste:

Sak 1: Godkjenning av stemmeberettigede

Sak 2: Godkjenning av innkalling, sakliste og forretningsorden

Sak 3: Valg av ordstyrer, referent og protokollunderskrivere

Sak 4: Årsmelding for 2021, herunder årsmeldinger for de ulike grupper

Sak 5: Regnskap for 2021

Sak 6: Innkomne saker

Sak 7: Budsjett for 2022

Sak 8: Valg

Sak 9: Utdeling av Innsatspokal


Vedlegg:

Sakliste

Årsmelding 2021

Share: