Årsmøte 2023

Årsmøte på klubbhuset 27.03.2023 kl.19.30

Enkel bevertning.

Velkommen!

Sakliste:

Sak 1: Godkjenning av stemmeberettigede

Sak 2: Godkjenning av innkalling, sakliste og forretningsorden

Sak 3: Valg av ordstyrer, referent og protokollunderskrivere

Sak 4: Årsmelding for 2022, herunder årsmeldinger for de ulike grupper

Sak 5: Regnskap for 2022

Sak 6: Innkomne saker

Sak 7: Budsjett for 2023

Sak 8: Valg

Sak 9: Utdeling av innsatspokal

Vedlegg:


Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/1/b/byafossen/www/wp-content/themes/gridwp-pro/inc/functions/share-buttons.php on line 36
Share: