Baneanlegg og regler i forb. med korona

Informasjon til dere som er kampverter:

 • Vi stiller med en kampverter til hver kamp.
 • Viktig at alle tilskuere og funksjonærer blir registrert for oppmøte. Her benyttes QR-kode (plakater) og mobiltelefon. Evt. suppler med håndskrevne lister hvis teknikken svikter.
 • Tilskuere skal kun oppholde seg på jordvollen mellom banene.
 • Vi har håndsprit og sprøytekanner i ballbod.
 • Etter hver kamp ta gjerne med sprøytekannen og vask målene som ble brukt under kampen. (bland på grønnsåpe og vann på kannene).

A)  Arrangørklubbens ansvar

 • Arrangørklubben er overordnet ansvarlig for at gjennomføringen av kampene er i tråd Koronahåndboksens kapittel for kampgjennomføring.
 • Det totale antall personer på fotballanlegget samtidig, skal ikke overstige 200 stk, dette gjelder spillere og publikum. Trenere, ledere, dommere og andre funksjonærer som står for gjennomføringen av kampen regnes ikke som en del av deltakerantallet.
 • Det kan avvikles flere kamper samtidig på samme fotballanlegg, men de skal være separate, og de skal være tydelig adskilt fra hverandre med minimum 2 m inklusiv innbyttersoner og publikumsoner, se regler for baneinndeling
 • Det kan avvikles treninger samtidig med kamper på samme fotballanlegg, men de skal være separate og de skal være tydelig adskilt fra hverandre.
 • Bruk av garderober er tillatt, forutsatt forsterket renhold av kontaktflater.

B)  Hjemmelagets ansvar

 • På en bane og i innbyttersonen kan det være maks 50 personer totalt. Dette er alle personer uansett funksjon
 • Alle på banen skal registreres. Som eksempel i kamprapporten i FIKS eller egne spillelister. Hvert lag er ansvarlig for at sine spillere, trenere og ledere er registrert. Hjemmelaget er ansvarlig for at dommerne også er registrert.
 • Hjemmelaget ved kampvert, er ansvarlig for at det lages tre særlige avmerkinger i tilknytning til banen, som tydelig viser, hvor trenere, innbyttere og potensielt publikum skal oppholde seg, se regler for baneinndeling
 • Det er lov med publikum på kampene, men publikum skal forholde seg til en publikumsone som ikke er i konflikt med lagene som gjennomfører kampene og kunne overholde avstandsreglene.
 • Hjemmelaget ved kampvert, er ansvarlig for å ha oversikt over publikum med kontaktinfo for mulig smittesporing
 • Hjemmelaget ved kampvert, er ansvarlig for å tilrettelegge for at avstandskrav og smittevern kan følges under hele kampen.
 • Oppvarmning for innbyttere kan foregå i de oppmerkede innbyttersonene eller bak eget mål. Evt. på et oppmerket område. Innbytterne må ikke kunne oppfattes som en del av et annet lag.
 • Bruk av garderober er tillatt, forutsatt forsterket renhold av kontaktflater.
 • Dersom det skal avvikles flere kamper etter hverandre på samme bane skal nye lag eller personer tilhørende disse ikke komme inn på banen, før tidligere lag har forlatt banen.
 • Fair play hilsen gjennomføres uten håndtrykk.

C)  Bortelagets ansvar

 • Oppvarmning for innbyttere kan foregå i de oppmerkede innbyttersonene eller bak eget mål. Evt. på et oppmerket område. Innbytterne må ikke kunne oppfattes som en del av et annet lag.
 • Det anbefales at bortelaget reiser ferdig skiftet.
 • Dersom det skal avvikles flere kamper etter hverandre på samme bane skal nye lag eller personer tilhørende disse ikke komme inn på banen, før tidligere lag har forlatt banen.
 • På en bane og i innbyttersonen kan det være maks 50 personer totalt. Dette er alle personer uansett funksjon.
 • Alle på banen skal registreres. Som eksempel i kamprapporten i FIKS eller egne spillelister. Hvert lag er ansvarlig for at sine spillere, trenere og ledere er registrert.
 • Fair play hilsen gjennomføres uten håndtrykk.

D)  Dommerens ansvar

 • Melde forfall til hjemmelaget ved sykdom, eller kretsen der kretsen er de som har satt opp dommer.
 • Oppfordre lagene til å unngå unødvendig nærkontakt ved stopp i spillet.
 • Kontroller at nødvendige soner er oppmerket, se regler for baneinndeling.
 • Bytter bør skje ved det respektive lags innbyttersone.
 • Under kampen gjelder vanlige regler.