Retningslinjer barn og ungdom

Generelt

Idrett skal være et verktøy for å bygge opp et sosialt nettverk på Byafossen. Prestasjon skal komme som følge av trivsel, trygghet og godt miljø. Spillerne skal oppdras til å representere Byafossen på en positiv måte. Vi er alle ambassadører når vi opptrer i regi av idrettslaget, enten som utøvere eller foresatte. Husk at vi er forbilder for mange små nye utøvere!

Oppførsel overfor andre

Spillere og ledere fra Byafossen skal ha en opptreden som er et eksempel til etterfølgelse overfor andre klubber, representanter og dommere. Vi skal ikke protestere/diskutere dommeravgjørelser før kampen er ferdigspilt. Etter kampen skal vi følge korrekt prosedyre, ved at dommeren gjøres oppmerksom på at protest/klage blir innsendt, deretter sende skriftlig klage til fotballkretsen via BIL fotballstyres dommeransvarlig. Vi skal bidra på beste måte til å motivere andre lag, dommere og spesielt rekruttdommere. I barne- og ungdomsklassene skal Trener/oppmann også reagere overfor foreldre og foresatte fra Byafossen, som oppfører seg uhøvisk overfor dommere eller andre representanter.

Barneidrett tom. 12 år

Her gjelder reglene for barneidrett. Det er ikke lov til å toppe lag.

FOTBALL MINIPUTT U/8ÅR

Ikke serie.
Sesong fra Mai- august. Ingen vintertrening. Enkel teknisk trening (i korte sekvenser)
Mye spill (mindre grupper, små områder, store mål) Lagfølelse/miljø
Cuper: Levangercupen, Bendit-cup

FOTBALL MINIGUTT/JENTE (9-10 ÅR)

Seriespill.
Sesong fra etter påske til og med serieslutt. Teknisk trening (litt mer terping)
Mye spill på små områder (mindre grupper) Hurtighet/spenst/reaksjonstrening (litt) Lagspill/miljø
Cuper: Levangercupen, NTE cup, Bendit-Cup.

FOTBALL LILLE GUTT/JENTE (11-12 ÅR)

Seriespill.
Sesong fra midt i April til og med serieslutt. Teknisk trening

Del opp i rene jente- og guttelag.
Uttak av lag fra 12år. Bør gå ut fra oppmøte, innsats og ferdighet. Sportslig utvalgs ansvar å skaffe nye trenere og oppmenn.
Satse på junior, skaffe trenere og treningsmuligheter tidlig.
Fellesmøte før seriestart med informasjon om banefordeling og utstyrssjekk.

Ved konflikter, ta kontakt, med sportlig utvalg.
Etter seriestart, nytt fellesmøte. Det arrangeres av sportslig utvalg. Spillerne må prioritere laget sitt. For at vi skal stille lag i alle årskull. Følge de retningslinjer som står i permen.

ALL-IDRETT

Allsidighet og mestring. Barnas første møte med idretten. Skal være en positiv opplevelse.
Terrengløp, skikarusell, turmarsjer, lek i gymsal, bassengkvelder.

KARATE

Samme som all-idrett, fokus på mestring og allsidighet. Fra fylte 9 år og minimum 2 graderinger gis barna mulighet til å delta på rene kamptreninger.
Klubbmesterskap, graderingskvelder med fremvisning av teknikker i små grupper.