Retningslinjer for representasjon

Disse retningslinjene er utarbeidet for å sikre at alle spillere, ledere og andre som representerer Byafossen IL er kjent med hva som forventes i forhold til den enkeltes opptreden. Retningslinjene gjelder således alle som er med som spillere, trenere/lagledere og andre voksne som befinner seg på et offisielt område (turnering, overnattingssted m.v.). Byafossen IL v/fotballgruppa har utarbeidet retningslinjene for å sikre at våre lag opptrer og representerer klubben på en måte som er i god sportsånd og innenfor gode og trygge rammer for alle.

Retningslinjene er vedtatt av styret i fotballgruppa september 2001.

1. Det er ansvarlig leder som til enhver tid har ansvaret for at alle involverte er kjent med de aktuelle regler og retningslinjer.

2. Retningslinjene gjelder for alle som har tilknytning til det aktuelle laget og samtidig befinner seg på en offisiell arena, dvs. bane eller overnattingssted.

3. Alle deltakere skal opptre høflig og følge de gjeldende regler som gjelder for det enkelte arrangement.

4. Det er forbudt å nyte en hver form for rusmiddel for de disse retningslinjer gjelder.

5. Overnattingssted eller lignende som laget benytter, skal overleveres og forlates i den stand de ble overtatt.

6. Alle overtredelser av retningslinjer skal først meldes til ansvarlig leder for laget dvs. trener/oppmann, som etter tilbakekomst skal rapportere til BILs fotballstyre.