Statutter

Byafossen idrettslag skal ta et samfunnsansvar ved å være med på å skape sunne og trygge miljøer på Byafossen for alle aldersgrupper. Vi vektlegger særlig barneidrettens funksjon – å få så mange barn som mulig til å drive idrett så lenge som mulig. Dette skal vi gjøre ved at tillitsvalgte, aktivitetsledere, trenere, foreldre og utøvere husker at:

  • Prestasjonen er alltid viktigere enn resultatene
  • Idrettslaget er et verktøy for å bygge opp trygge sosiale nettverk på Byafossen
  • Prestasjon vil skapes ut fra trivsel, trygghet og gode miljøer
  • Utøverne skal oppdras til å representere Byafossen IL på en god måte
  • Resultater skapes ut fra trygge miljøer